Barwy AGHWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy

Geodezja i kartografia z certyfikatem ICES

19 maja 2017 roku Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES) zgodziło się nadać akredytację programom studiów I i II stopnia prowadzonych przez WGGiIŚ na kierunku geodezja i kartografia. Certyfikaty zostały wydane na okres trzech lat i są ważne do 31 maja 2020 roku.

 


Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES) to zarejestrowane w Wielkiej Brytanii stowarzyszenie edukacyjne działające w dziedzinie pomiarów inżynieryjnych. ICES jest pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG). Jego misją jest promocja zawodu na całym świecie. Akredytacja programów studiów przez ICES jest znakiem wiarygodności, że spełniają one standardy określone przez przemysł. Więcej informacji o stowarzyszeniu można uzyskać na stronie internetowej ICES.
Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic