Seminarium - 18 maja 2017

Drukuj
Informujemy, że dnia 18 maja 2017 r. (tj. w czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria doktoranckie.

O godz  8:30 Pan mgr inż. Piotr Benduch wygłosi referat pt. „Ocena przydatności danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru opodatkowania nieruchomości”.

O godz 12:00 Pani mgr inż. Adriana Szulecka wygłosi referat pt. „Emisja lotnych związków organicznych z lasów”.

Referaty stanowi prezentację tematów, tez i planów rozpraw doktorskich mgr inż. Piotra Benducha oraz mgr inż. Adriany Szuleckiej.
Opiekunem naukowym Pana mgr inż. Piotra Benducha jest Dr hab. inż. Paweł Hanus prof. n. AGH, a Pani mgr inż. Adriany Szuleckiej Prof. dr hab. inż. Marian Mazur.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.