Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 8 marca 2017 roku

Drukuj

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 8-go marca 2017 roku o godz. 13:30 w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17, z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Współczesne trendy w rozwoju geoinformacji na świecie na przykładzie rozwiązań kanadyjskiej firmy PCI Geomatics" wygłoszą Jean-Sébastien Bouffard (Technical Solution Specialist & Application - PCI Geomatics) - specjalista z zakresu rozwiązań technologicznych i aplikacyjnych oraz Stewart Wyseman (Territory Sales Manager - PCI Geomatics) - menedżer regionalny odpowiadający za wdrażanie technologii geomatycznych na obszarze Europy

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes


Streszczenie wystąpienia:

Celem seminarium jest pokazanie współczesnych trendów w rozwoju geoinformacji na świecie na przykładzie oprogramowania PCI Geomatica (Kanada).
Zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania softwarowe w tym zakresie oraz narzędzia stworzone dla specjalistów z dziedziny teledetekcji, fotogrametrii cyfrowej, analizy obrazów, kartografii (change detection, klasyfikacja obrazów, mozaikowanie, ortorektyfikacja, automatyczne generowanie DEM, multi-sensor support, batch processing, process modeling, Python scripting).
Omówione zostaną rozwiązania technologiczne na przykładzie najnowszych sensorów satelitarnych zaimplementowanych w oprogramowaniu, zarówno optycznych, jak i radarowych. Zaprezentowane będą również możliwości oprogramowania w zakresie opracowania danych hiperspektralnych.
Ponadto, zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne związane z pracą na ogromnych danych obrazowych (big data) - technologia GXL oraz danych historycznych - technologia HAP (Historical Airphoto Processing).