Przyjęcie postępowania habilitacyjnego - dr inż. W. Paleczek

Drukuj
W dniu 16 lutego 2017 roku roku Rada Wydziału GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego dr inż. Witolda Paleczka.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat