Habilitacja - dr inż. Tomasz Bergier

Drukuj
16 lutego 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność technologie oczyszczania wody i ścieków, Panu Dr inż. Tomaszowi Bergierowi

Podstawą nadania były cykl monotematycznych publikacji pod tytułem „Zastosowanie technologii hydrofitowej do rozwiązania problemu ścieków deszczowych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi”.
 
Gratulujemy.