Habilitacja - dr inż. Tomasz Owerko

Drukuj
19 stycznia 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Panu Dr inż. Tomaszowi Owerko

Podstawą nadania były cykl monotematycznych publikacji oraz objętych ochroną wzorów użytkowych pod wspólnym tytułem „Zastosowanie, opracowanie oraz integracja technologii pomiarowych i obliczeniowych przydatnych do oceny stanu technicznego obiektów mostowych”.
 
Gratulujemy.