Barwy AGHWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy

Powstanie Katedry Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na Naszym Wydziale powstała Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii.

W wyniku powyższej zmiany aktualna struktura Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest następująca:
1. Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
2. Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
3. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
4. Katedra Geomatyki
5. Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
6. Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji GórniczejRedakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic