Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 14 grudnia 2016 roku

Drukuj

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

w środę 14 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

zaprasza

na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat dra hab. inż. Sławomira Mikruta - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

na temat:

Mobilne Systemy Pomiarowe w opracowaniu innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej

Streszczenie:

Na Semnarium przedstawione zostaną wyniki, które są podsumowaniem kilkuletnich prac badawczo-projektówych realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (WGGiIŚ oraz WIMiR) na potrzeby Polskich Linii Kolejowych w Warszawie. Tematy projektów obejmowały: "Opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej" - etap I (badawczy) oraz etap II (wdrożeniowy), a także eksperymenty w ramach projektu pt. "Badanie wpływu kształtu, rozmiarów i właściwości odbiciowych elementów infrastruktury kolejowej w powiązaniu z gęstością i kierunkiem mobilnego skanowania laserowego na zdolność automatycznej identyfikacji obiektów infrastruktury".
Efektem finalnym projektów było zbudowanie systemu pomiarowego do przestrzennego określania położenia infrastruktury skrajni linii kolejowych oraz systemu kodyfikacji w oparciu o dedykowanysystem pomiarowybazujący na Mobilnych Systemach Pomiarowych (mobile mapping). Obok systemu pomiarowego powstał system informatyczny pozwalający na wykonanie kodyfikacji linii kolejowych w Polsce, co wymusza na naszym kraju dyrektywa INSPIRE.
W ramach projektu autorzy przetestowali najnowsze rozwiązania w zakresie mobilnego skaningu laserowego i fotogrametrii na świecie (m.in. firm Leica, Riegl) oraz zaproponowali prototyp urządzenia pomiarowego oraz systemu informatycznego pozwalającego na zarządzanie tego typy danymi (big data). W etapie drugim projektu opracowane rozwiązanie wdrożono, a uzyskane wyniki. zostaną zaprezentowane na Seminarium
Wykonane przez autorów naukowe i wdrożeniowe prace były przedmiotem wystąpień autorów na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz opublikowne w czasopismach krajowych i zagranicznych (lista filadelfijska).

Współautorzy:

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, WGGiIŚ:
Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
dr hab. inż. Regina Tokarczyk, Prof. AGH
dr inż. Elżbieta Pastucha
mgr inż. Agnieszka Moskal

Katedra Robotyki i Mechatroniki, WIMiR:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
dr hab. inż. Tomasz Barszcz, Prof. AGH
dr inż. Piotr Kohut

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

 

Za Komitet Administracyjny Komisji
Przewodniczący Komisji
(-) Prof. dr hab. Tadeusz Chrobak
Sekretarz Komisji
(-) Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes