Informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne GiK


Studia niestacjonarne w KRAKOWIE oferują kierunek Geodezja i Kartografia na następujących stopniach kształcenia:
- Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), limit liczby kandydatów w 2010 roku wyniósł - 180
- Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie), gdzie limit liczby kandydatów w 2010 roku wyniósł - 50

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w NOWYM SĄCZU oferuje studia na Geodezji i Kartografii na następujących stopniach kształcenia:
- Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), limit liczby kandydatów w 2010 roku wyniósł - 50

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w RUDZIE ŚLĄSKIEJ oferuje studia na Geodezji i Kartografii na następujących stopniach kształcenia:
- Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), limit liczby kandydatów w 2010 roku wyniósł - 60


Szczegółowe wymagania odnośnie kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia znajdują się na stronie Dziekanatu studiów niestacjonarnych