Seminarium habilitacyjne - dr inż. Wilold Paleczek

Drukuj
Informujemy, że dnia 24 listopada 2016 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego dr inż. Wilold Paleczek z Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej przedstawi referat pt. „Modelowanie deformacji powierzchni terenów górniczych z uwzględnieniem danych geomechanicznych skał górotworu w oparciu o aproksymację wzorów wynikających z teorii S. Knothego”.

Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego dr inż. Witolda Paleczka.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.