Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Bobkowskiej

Drukuj

30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Bobkowskiej: Płk dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Zygmunta Paszotty, prof. n. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Wykrywanie cech charakterystycznych mimiki twarzy na podstawie zdjęć seryjnych” można się już zapoznać:

opinia Pana Płk dr hab. inż. Michała Kędzierskiego,
opinia Pana Dr hab. inż. Zygmunta Paszotty.

Promotorem rozprawy jest Pan dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. n. PG z Politechniki Gdańskiej.

streszczenie rozprawy doktorskiej