Habilitacja - dr inż. Andrzej Raganowicz

Drukuj
20 października 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie Inżynieria Środowiska, specjalność wodociągi i kanalizacja Panu Dr inż. Andrzejowi Raganowiczowi

Podstawą nadania była monografia pt. „Kryteria i metodyka oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej”.
 
Gratulujemy.