Przyjęcie postępowań habilitacyjnych - dr inż. T. Bergier, dr inż. T. Owerko

Drukuj
W dniu 20.10.2016 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pana dr inż. Tomasza Bergiera i Pana dr inż. Tomasza Owerko.

Dr inż. Tomasz Bergier
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat

Dr inż. Tomasz Owerko
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat