WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Systemowe Zarządzanie Środowiskiem


Drogi Kandydacie,

Specjalność Systemy Zarządzania Środowiskiem przygotowuje głównie do rozwiązywania zadań planistycznych i organizacyjnych w zakresie zarządzania jakością środowiska oraz jego ochrony i racjonalnego wykorzystania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W programie studiów został położony duży nacisk na zrozumienie przyczyn i rozwiązywanie głównych problemów ochrony środowiska (w tym ochrony przyrody), prognozowanie, modelowanie i kształtowanie stanu środowiska oraz zarządzanie ochroną środowiska w administracji i przedsiębiorstwach.

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu tej specjalności:
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie m.in. we wszystkich instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskiem, w tym urzędów funkcjonujących na różnych poziomach administracji publicznej (centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym), w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, w funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w firmach konsultingowych i zespołach zajmujących się sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko, przeglądów ekologicznych i wniosków o wydawanie pozwoleń środowiskowych oraz z zakresu gospodarki odpadami, w organizacjach odzysku i innych organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z ochroną środowiska oraz wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania środowiskowego lub zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także na innych stanowiskach pracy związanych z szeroko pojętą ochroną i inżynierią środowiska.
Jest on także przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich), zwłaszcza na kierunku Inżynieria Środowiska.

Ogólna charakterystyka drugiego stopnia kształcenia
Opisy studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska wraz z głównymi kompetencjami absolwentów poszczególnych specjalności:
Inżynieria Środowiska – II stopień (charakterystyka)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów magisterskich: 
Inżynieria Środowiska – II stopień (EKK)

Plan studiów stacjonarnych na specjalnoœci Systemowe Zarządzanie Środowiskiem II stopnia (specj. SZŚ)
Program kształcenia dla studiów stacjonarnych II stopnia (specj. SZŚ)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic