Zaproszenie na publiczną obronę doktoratu - mgr inż. Jacek Strzelczyk

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jacka Strzelczyka,

która odbędzie się dnia 6 października 2016 roku, o godz. 10:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

„Metoda identyfikacji obiektów koherentnych na obrazach SAR z wykorzystaniem sygnatur polarymetrycznych”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska - Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Marek Graniczny - Państwowy Instytut Geologiczny

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Pani Prof dr hab. Katarzyny Dąbrowskiej-Zielińskiej
recenzja Pana Prof. dr hab. Marka Granicznego
streszczenie rozprawy doktorskiej