WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

SaLMaR

Jeden z siedmiu projektów badawczych, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizowany od sierpnia 2012 roku do grudnia 2015 roku, równolegle na terenie Polski i Niemiec. Dotyczył zrównoważonego zarządzania zbiornikami wodnymi w tych krajach. Celem projektu było zlokalizowanie i wskazanie za pomocą hiperspektralnych i termalnych technik teledetekcyjnych źródeł zanieczyszczeń środowiska wodnego oraz wyznaczenie optymalnych sposobów ich eliminacji. W ramach projektu nastąpiła także weryfikacja w terenie oraz parametryzacja i hierarchizacja, z uwzględnieniem wyników klasyfikacji obiektowej (OBIA) obszarów otaczających dany zbiornik. Wypracowane kryteria ekologiczno-gospodarcze oraz strukturalno-użytkowe umożliwią zrównoważony rozwój obszaru, wraz z optymalizacją jego funkcji, zwłaszcza pod kątem rozwoju turystyki, sportu i rekreacji. Opracowane zostały warianty zagospodarowania ziemi, w tym użytków rolnych pod kątem jakościowo-ilościowej optymalizacji zasobów wodnych, których zmienność symulowana jest za pomocą modelu zlewniowego.
Zgromadzone w projekcie wyniki transformowane są do zainteresowanych grup użytkowników między innymi poprzez wdrożenie i udostępnienie (przez Internet) Systemu Informacyjnego Zlewni Zbiorników Wodnych (RBIS).Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic