WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

ENVIREE

Celem głównym projektu ENVIREE jest opracowanie kompleksowego procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE), ze szczególnym uwzględnieniem Sc (skandu), ze źródeł wtórnych tj. przede wszystkim z odpadów wydobywczych. W projekcie jako źródła wtórne metali ziem rzadkich zostaną uwzględnione między innymi: odpady z wydobycia i przeróbki rud miedzi; odpady z przeróbki rud fosforanów (fosfogipsy); odpady z przeróbki rud boksytów (czerwony szlam); odpady wydobywcze z innego rodzaju górnictwa, potencjalnie bogate w metale ziem rzadkich.
W projekcie zostaną opracowane innowacyjne procesy wymywania oraz selektywne i efektywne metody separacji metali ziem rzadkich (procesy hydrometalurgiczne). Najbardziej obiecujące procesy wymywania i separacji będą rozwinięte do skali technicznej. W celu zapewnienia holistycznych metod pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów wydobywczych zostanie przeprowadzona Analiza Cyklu Życia LCA (zadanie AGH), Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko SEA (zadanie AGH), ocena efektywności energetycznej i wykonalności ekonomicznej procesów opracowanych w projekcie, a także zostaną zaproponowane wytyczne nowych technik rekultywacji terenów hałd odpadów wydobywczych (zadanie AGH).

Projekt trwa od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017.

Partnerzy konsorcjum projektu ENVIREE:
1. Chalmers – Chalmers University of Technology (Koordynator) – Szwecja
2. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Polska
>3. IST-ID – Instituto Superior Técnico for Research and Development – Portugalia
4. AICU – Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi – Rumunia
5. KIT – Karlsruhe Institute of Technology – Niemcy
6. PIPAS – Primus.inter.pares AS – Norwegia
7. EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SĄ – Portugalia
8. CEA – Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives – Francja
9. CGS – The Council for Geoscience – Republika Południowej Afryki
10. ROT Recycling Odpady Technologie – Polska
11. BRGM – Francja

Projekt został zakwalifikowany do finansowania w konkursie: 2nd ERA-MIN Joint Call Sustainable Supply of Raw Materials in Europe 2014. 

Partnerem konkursu jest NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic