Habilitacja - dr inż. Jarosław Bydłosz, dr inż. Leszek Pająk, dr inż. Bogdan Skorupa

Drukuj
30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr inż. Jarosław Bydłosz otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność Systemy Informacji Przestrzennej i kataster. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie profilu krajowego katastru”.

Dr inż. Leszek Pająk otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność odnawialne źródła energii. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Ocena efektywności wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce".

Dr inż. Bogdan Skorupa otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja satelitarna. Podstawą nadania była monografia pt. „Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji”.

Gratulujemy.