Seminarium - dr inż. Tomasz Bergier

Drukuj

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Tomasz Bergier przedstawi referat pt. „Technologia hydrofitowa jako zrównoważone rozwiązanie problemu ścieków deszczowych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi”.

Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego 
dr inż. Tomasza Bergiera.

Uprzejmie zapraszam Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium. 
Obecność doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.