Przyjęcie postępowań habilitacyjnych - dr inż. A Malinowska, dr inż. S. Mikrut, dr inż. A. Raganowicz

Drukuj
W dniu 19.05.2016 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pani Dr inż. Agnieszki Malinowskiej, Pana Dr inż. Sławomira Mikruta oraz Pana Dr inż. Andrzeja Raganowicza.

Wniosek Pani Dr inż. Agnieszki Malinowksiej
Autoreferat Pani Dr inż. Agnieszki Malinowskiej

Wniosek Pana Dr inż. Sławomira Mikruta
Autoreferat Pana Dr inż. Sławomira Mikruta

Wniosek Pana Dr inż. Andrzeja Raganowicz
Autoreferat Pana Dr inż. Andrzeja Raganowicz