Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Strzelczyka

Drukuj

25 lutego 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Jacka Strzelczyka: Prof. dr hab. Marka Granicznego z Państwowego Instytut Geologiczny w Warszawie oraz Prof. dr hab. Katarzynę Dąbrowską-Zielińską z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Metoda identyfikacji obiektów koherentnych na obrazach SAR z wykorzystaniem sygnatur polarymetrycznych” można się już zapoznać:

opinia Pana Prof. dr hab. Marka Granicznego,
opinia Pani Prof. dr hab. Dąbrowskiej-Zielińskiej.

Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak z WGGiOŚ AGH.

streszczenie rozprawy