Habilitacja - dr inż. Agnieszka Włodyka-Bergier

Drukuj
19 maja 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę o nadaniu Pani dr inż. Agnieszce Włodyce-Bergier stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalności technologie oczyszczania wody i ścieków.

Podstawą nadania stopnia była monografia pt. "Wpływ promieniowania UV254 na powstawanie halogenowych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej" - seria Rozprawy Monografie nr 309 wyd. AGH Kraków 2016.

Gratulujemy.