Naukowe projekty badawcze

Wśród projektów badawczych, w których udział biorą Pracownicy WGGiIŚ, wyszczególnić należy:
1. Baltic University Programme
2. CEEPUS RAMSIS
3. COST PROJECT FA0901
4. ENVIREE
5. eSDI-NET+
6. KIC Raw Materials
7. SaLMaR
8. STORM
9. RID - Rozwój Innowacji Drogowych