Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Paulinie Lewińskiej

Drukuj
22 marca 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Integracja Numerycznego Modelu Terenu z powierzchniowym rozkładem temperatury", której autorem jest Pani mgr inż. Paulina Lewińska.

14 kwietnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjna i teledetekcja.

Promotorem pracy była Pani Dr hab. inż. Alina Wróbel, emerytowany prof. n. AGH.

Gratulujemy!