Habilitacja - dr inż. Janusz Dąbrowski

Drukuj
14 kwietnia 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności geodezja stosowana,  Panu dr inż. Januszowi Dąbrowskiemu.

Podstawą nadania stopnia były monotematyczny 
cykl publikacji nt. "Optymalizacja dokładności wyznaczania współrzędnych punktów osnów do pomiarów realizacyjnych oraz do obserwacji przemieszczeń punktów w oparciu o zaproponowane globalne wskaźniki mocy sieci geodezyjnych".

Gratulujemy.