Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Nguyen Viet Nghia

Drukuj

25 lutego 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Nguyen Viet Nghia: Prof. dr hab. inż. Tran Dinh To z Wietnamskiej Akademii Nauk oraz Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. n. PŚ z Politechniki Śląskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Geodezyjne badanie naturalnych i technogennych ruchów powierzchni Ziemi dla wybranych rejonów w Wietnamie” można się już zapoznać:

opinia Pana Prof. dr hab. inż. Tran Dinh To,
opinia Pana Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąki, prof. n. PŚ.

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej