Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Józefowi Maślance

Drukuj
3 marca 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych", której autorem jest Pan mgr inż. Józef Maślanka.

17 marca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami.

Praca została wyróżniona.

Promotorem pracy był Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner.

Gratulujemy!