Komunikat OKW nr 15 w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu AGH

Drukuj
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH informuje, że kandydatów na delegatów do Senatu spośród członków Rady Wydziału w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (do obsadzenia 1 miejsce) można zgłaszać w dniach:

- 22.03.2016 (wtorek) w godzinach 11:30-12:30, w pokoju 211 u przewodniczącego komisji dra inż. Antoniego Rzoncy,
- 31.03.2016 (czwartek) w godzinach 12:30-13:30, w pokoju 12 u sekretarza komisji mgr inż. Agnieszki Pęskiej.

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przewodniczący OKW nr 7
dr inż. Antoni Rzonca

Karta zgłoszenia kandydata do Senatu