WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

2-ga tura wyborów do RW i WKE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH poinformowała, że II tura wyborów do Rady Wydziału oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów odbędzie się 15 marca 2015 (tj. we wtorek), w godz. 11:30 - 13:30, w sali 111.

Głosowanie dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Lista Kandydatów została wywieszona się na tablicach informacyjnych koło portierni pawilonu C-4.

Pracownicy - informacje

16/10/2020, 17:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 72/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku, ograniczenia w działalności Uczelni zostały dostosowane do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów...
01/10/2020, 09:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Przypominamy, że od dnia 1 października 2020 roku, Uczelnia realizuje wszystkie swoje zadania, z ograniczeniami wynikającymi z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 68/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020...
20/09/2020, 19:50 / dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. uczelni
Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)Grupa profesorów oraz profesorów uczelni (wg liczby uzyskanych głosów, głosowanie 17 września br. /I tura/ i 18 września br. /II tura/):1. Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski2. Dr hab. inż. Janusz Rusek, prof. uczelni3. Dr hab. inż. Paweł Hanus, prof....
01/09/2020, 00:00 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
W dniu dzisiejszym (1 września 2020) swoje funkcje obejmują Dziekan i Prodziekani wskazani na kadencję 2020-2024:   Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski            Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicądr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. uczelni    Prodziekan ds. Ogólnych i Współpracydr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. uczelni    Prodziekan ds. Kształcenia...
15/07/2020, 12:14 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021, ustalona została następującą organizację roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: 1 października do 21 lutego - semestr zimowy:1...
26/06/2020, 18:35 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Rektor Elekt, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, wskazał prorektorów oraz dziekanów elektów na kadencję 2020-2024. Dziekanem Elektem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska został prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski. Pan Profesor obejmie funkcję 1 września 2020 roku.Prof. Ryszard Hejmanowski jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Bezpośrednio...
19/06/2020, 12:36 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Z przykrością zawiadamiamy że 12 czerwca 2020 roku, w wieku 87 lat, zmarł Prof. Adam Chrzanowski – Absolwent i Pracownik Naszego Wydziału w latach 1956-1964, Doktor Honoris Causa AGH. Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia. Prof. Adam Chrzanowski ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w 1956 roku uzyskując stopień magistra inżyniera geodety...
28/05/2020, 13:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku określone zostały dalsze warunki przywracania działalności Uczelni do normalnego funkcjonowania.
21/05/2020, 11:58 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 nastąpiły następujące zmiany w...
06/05/2020, 09:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 26/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni do 31 maja do godz. 18:00 określone zostały warunki stopniowego przywracania działalności Uczelni do normalnego funkcjonowania.Jego najważniejsze ustalenia dotyczą:1) przedłużenia nauczania online do 31 maja br.2) stopniowego dopuszczenia Doktorantów do...
27/04/2020, 12:08 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Informujemy, że pracująca przy Naszym Wydziale Redakcja Kwartalnika Naukowego Geomatics and Environmental Engineering, rozpoczęła współpracę z Turnitin. Oznacza to, że każdy manuskrypt przesłany do publikacji w GaEE zostanie przed wysłaniem do recenzji sprawdzony przy pomoc narzędzia iThenticate.
09/04/2020, 17:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 22/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 15 maja do godz. 18:00 po raz kolejny przedłużone zostały zasady funkcjonowania Uczelni według wcześniejszych ustaleń.  
07/04/2020, 14:09 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania Uczelni w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych znaleźć można na jednej z podstron głównej witryny AGH.Ponadto, zaleca się śledzenie strony internetowej AGH oraz profilu społecznościowego AGH na FB.Dodatkowe informacje uzyskać można także na stronie Centrum Organizacji Kształcenia.
25/03/2020, 12:51 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Zarządzeniem Nr 17/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 10 kwietnia do godz. 24:00 przedłużone zostały zasady funkcjonowania Uczelni według wcześniejszych ustaleń. Zarządzeniem Nr 16/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 marca 2020...
25/03/2020, 12:36 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Z przykrością zawiadamiamy że 23 marca 2020 roku, w wieku 85 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Bogdan Ney – Absolwent i wieloletni Pracownik Naszego Wydziału, Doktor Honoris Causa AGH. Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia. Prof. Bogdan Jerzy Ney ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w 1957 roku....
20/12/2019, 15:05 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
W dniu 20 grudnia 2019 roku na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z 18 grudnia 2019) oraz wydawnictw monografii naukowych (z 17 grudnia 2019):Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu...
27/08/2019, 14:00 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że 31 lipca br. ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Jest on dostępny online na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z tym Komunikatem Kwartalnik Naukowy "Geomatics and...
14/06/2019, 15:36 / mgr inż. Artur Guzy
W dniach 12-14.06. w Bacówce Biały Jeleń w Beskidzie Wyspowym odbyło się 4. Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych, które organizowane jest pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodetów Górniczych (ISM). Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę uczestników reprezentujących niemal wszystkie przedsiębiorstwa górnicze z Polski. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kopalni węglowych, rud miedzi i soli kamiennej, a także...
31/05/2019, 17:04 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
W dniach 27-29 maja 2019 roku Nasz Wydział gościł Uczestników XXVII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.Tegoroczna edycja Konferencji zorganizowana została przez Katedrę Geomatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej...
18/03/2019, 18:04 / Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
Geodezja jest dziedziną techniki, w której relacje pomiędzy światem realnym i jego modelem wymagają znacznej ilości obliczeń. W przekroju historycznym obliczenia geodezyjne jeszcze w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku były realizowane ręcznie. W tych latach arytmometry ostatecznie wyparły stosowane wcześniej tablice, suwaki logarytmiczne i nomogramy. Arytmometr był maszyną cyfrową, która...
04/06/2018, 08:33 / mgr inż. Anna Zborowska
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ogłasza wyniki konkursu na dofinansowanie badań z dotacji na wsparcie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Lista tematów badań dofinansowanych z dotacji w 2018 roku Przyznane tematy będą finansowane zaliczkowo, ostateczne kwoty zostaną podane po otrzymaniu przez Wydział dotacji celowej z MNISW. Beneficjenci proszeni są o złożenie...
16/04/2018, 10:47 / dr hab. inż. Anna Barańska
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ogłasza konkurs na dofinansowanie badań z dotacji na wsparcie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Termin składania wniosków konkursowych - 11 maja b.r. w pokoju 117, u pani Magdaleny Krzywdy, zgodnie z regulaminem.
22/06/2017, 15:39 / dr hab. inż. Tomasz Lipecki
Miło nam się pochwalić, że praca którą zespół Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej WGGiIŚ AGH wykonał dla KGHM Polska Miedź, został doceniona w mediach. Portal e-Lublin.pl napisał o prowadzonym na głębokości 1290 metrów zbiciu wiązki chodników T oraz W-359 w kopalni Polkowice-Sieroszowice. W krótkiej notatce nie zapomniano o udziale geodetów. Odpowiedni...
22/06/2017, 14:44 / dr hab. inż. Tomasz Lipecki
W dniach 15-20 maja 2017 roku wraz z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii, w ramach programu Erasmus+, gościliśmy delegację pracowników z Uniwersytetu Naukowo-Technicznego Anhui (AUST) z Chin. W skład delegacji wchodziły także osoby związane z geodezją i inżynierią środowiska: 1. Prof. XU Liangji - Deputy Dean od School of Surveying and Mapping,2. Professor...
15/05/2017, 13:40 / dr hab. inż. Anna Barańska
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ogłasza listę tematów badań dofinansowanych z dotacji na wsparcie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w bieżącym roku kalendarzowym. Przyznane kwoty zostaną podane niebawem. Będą one niższe od wnioskowanych, co wynika bezpośrednio z wysokości dotacji otrzymanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
26/04/2017, 19:47 / dr hab. inż. Anna Barańska
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ogłasza konkurs na dofinansowanie badań z dotacji na wsparcie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Termin składania wniosków konkursowych - 12 maja b.r. w pokoju 117, u pani Magdaleny Krzywdy, zgodnie z regulaminem.
22/01/2017, 13:15 / dr inż. Agnieszka Bieda
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak- członek korespondent PAU Honorowe świadectwo podpisane przez Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie, adresowane do profesora Tadeusza Chrobaka, zawiera stwierdzenie: "W uznaniu Pana twórczego wkładu do nauki Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności postanowiło na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2016  roku zaprosić Pana do...
10/10/2016, 16:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
W Internecie pojawił się film o najstarszych krakowskich kopcach, czyli kopcach Kraka i Wandy. Głównym tematem filmu pt. "Azymut 66 - Astronomiczna tajemnica Krakowa" są powiązania astronomiczne i geograficzne między tymi kopcami, a także innymi mniej lub bardziej znanymi obiektami. Podstawą do nakręcenia filmu była kilkunastostronicowa praca pt. "Aspekty geoinformatyczne i...
30/06/2016, 10:35 / dr inż. Sławomir Mikrut
Powtórka meczu ISLANDIA - ANGLIA, czyli lokalna sensacja Wydziałowa."Kadra" wspomagana absolwentami pokonała zespół "Studentów" 8:5 (3:3) - pierwszy raz w historii spotkań różnicą więcej niż 1 bramki. Tradycyjny mecz Kadra - Studenci zakończył się w tym roku wynikiem 8:5. Czy wpływ na wynik miał termin rozgrywania meczu ("głęboka" sesja :-) ?Wyraźne...
27/05/2016, 16:23 / mgr inż. Patrycja Gonet
W dniach 25 kwietnia 2016 roku do 1 maja 2016 roku mgr inż. Olga Sopata i mgr inż. Patrycja Gonet odbyły staż w ramach programu Erasmus+ dla pracowników administracyjnych. Staż odbył się na Wydziale Matematyki i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Oslo.Mgr inż. Olga Sopata przedstawiła prezentację dotyczącą Naszego Wydziału i całej Uczelni,...
10/05/2016, 06:14 / dr inż. Antoni Rzonca
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w oparciu o wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 09.05.2016 r. w grupie wyborców – nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w celu wybrania delegata do Senatu informuje, że wybrany został: 1. Ryszard Hejmanowski Wszystkie miejsca zostały obsadzone. Przewodniczący OKW nr...
10/05/2016, 06:09 / dr inż. Antoni Rzonca
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska informuje, że w dniu 09.05.2016 na zebraniu Wydziałowego Kolegium Elektorów wybrani zostali: - Pan dr hab. inż. Paweł Hanus - na stanowisko Prodziekana ds. studenckich i kształcenia - Pan dr hab. inż. Tomasz Lipecki - na stanowisku Prodziekana ds. współpracy i rozwoju; -...
27/04/2016, 12:51 / dr inż. Agnieszka Bieda
Do finansowania zostały zakwalifikowane następujące wnioski. Beneficjenci proszeni są o kontakt z P. Kamilą Krzystanek-Chyła w celu uzyskania dalszych informacji.
26/04/2016, 09:46 / dr inż. Antoni Rzonca
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska informuje, że w dniu 25.04.2016 na zebraniu Wydziałowego Kolegium Elektorów Dziekanem Wydziału Geodezji Górniczeji Inżynierii Środowiska na kadencję 2016 – 2020 został wybrany: prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński. Przewodniczący OKW nr 7 dr inż. Antoni Rzonca  
15/04/2016, 12:45 / dr inż. Antoni Rzonca
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska informuje, że spośród kandydatów na Dziekana wyłonionych na zebraniu Wydziałowego Kolegium Elektorów w dniu 14.04.2016, pisemną zgodę na kandydowanie wyraził:  1. prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński Kandydat powiadomił Okręgową Komisję Wyborczą o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. W związku z tym Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że...
11/04/2016, 14:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ogłasza konkurs na granty dziekańskie finansowane z dotacji celowej na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. wniosekregulamin Dokumentację proszę składać drogą służbową, przez Kierowników Katedr, w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2016. w pok. 118...
05/04/2016, 17:07 / dr inż. Antoni Rzonca
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH ustala następujący harmonogram akcji wyborczej: Lp. Data Miejsce Czynność wyborcza 1 14.04.2016, godz. 12:15 s. 102 Zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów w celu zgłaszania kandydatów na dziekana 2 15.04.2016, godz. 9:45-11:15 p. 211 - przewodniczący OKW Antoni Rzonca Przyjmowanie oświadczeń o zgodzie na kandydowanie wraz z powiadomieniem o złożeniu ...
31/03/2016, 18:44 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała tytuł Ambasador Innowacji 2015. Tytuł został nadany podczas XXII Giełdy Wynalazków, która odbywała się w dniach 24-25 marca 2016 roku w Warszawie, za projekt odwodnieniowego wpustu separacyjnego, którego współautorem jest Pani Prof. Elena Neverova-Dziopak  Dyplom dla AGH Odwodnieniowy wpust separacyjny umożliwia rozdzielenie ścieków deszczowych na ścieki o...
29/03/2016, 08:48 / dr inż. Agnieszka Bieda
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH poinformowała, że zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów, którego celem będzie zgłaszanie kandydatów na Dziekana, odbędzie się 14 kwietnia 2016 roku, tj. w czwartek, o godz. 12:15 w sali 102. Elektorzy proszeni są o niezawodne przybycie. Niezbędne jest posiadanie mandatu Elektora.
23/03/2016, 15:49 / mgr inż. Mateusz Jabłoński
Miło nam poinformować, że już w najbliższy czwartek odbędzie się premiera długo oczekiwanego filmu produkcji Discovery Channel Polska zatytułowanego "Na tropie złotego pociągu". Wśród bohaterów filmu z naszego wydziału zobaczycie dr hab. inż. Wojciecha Jaśkowskiego, mgr inż. Wojciecha Matwija, mgr inż. Mateusza Jabłońskiego oraz inż. Agnieszkę Ochałek.   Na zdjęciu ujęto...
16/03/2016, 11:03 / dr inż. Antoni Rzonca
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH informuje, że kandydatów na delegatów do Senatu spośród członków Rady Wydziału w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (do obsadzenia 1 miejsce) można zgłaszać w dniach: - 22.03.2016 (wtorek) w godzinach 11:30-12:30, w pokoju...
16/03/2016, 10:43 / dr inż. Agnieszka Bieda
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH poinformowała, że  wyniki 2-giej tury wyborów do Wydziałowej Komisji Elektorów oraz Rady Wydziału GGiIŚ w grupie  nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zostały podane na tablicy informacyjnej, znajdującej się koło portierni pawilonu C-4.
11/03/2016, 11:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH poinformowała, że II tura wyborów do Rady Wydziału oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów odbędzie się 15 marca 2015 (tj. we wtorek), w godz. 11:30 - 13:30, w sali 111.Głosowanie dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Lista Kandydatów została wywieszona się na tablicach...
10/03/2016, 15:43 / dr inż. Agnieszka Bieda
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH poinformowała, że  wyniki wyborów do Uczelnianej Komisji Elektorów, Wydziałowej Komisji Elektorów oraz Rady Wydziału GGiIŚ zostały podane na tablicach informacyjnych, znajdującej się koło portierni pawilonu C-4.W przypadku nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nie zostały obsadzone wszystkie mandaty...
03/03/2016, 16:28 / dr inż. Antoni Rzonca
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH informuje, że  listy kandydatów do Uczelnianej Komisji Elektorów, Wydziałowej Komisji Elektorów oraz Rady Wydziału GGiIŚ, a także terminy wyborów są podane w załączonych komunikatach.Komunikat nr 2 - Uczelniane Kolegium ElektorówKomunikat nr 3 - Wydziałowe Kolegium ElektorówKomunikat nr 4 - Rada...
18/02/2016, 11:48 / dr inż. Antoni Rzonca
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH informuje, że kandydatów do: - Uczelnianego Kolegium Elektorów (spośród wszystkich grup pracowniczych), - Wydziałowego Kolegium Elektorów (spośród właściwych grup pracowniczych), - Rady Wydziału (spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi), można zgłaszać w...
26/01/2016, 10:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że członkami Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2016-2019 zostali pracownicy Naszego Wydziału: 1. Dr hab. inż. Piotr Banasik, prof. n. AGH 2. Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski 3. Dr hab. inż. Janusz Ostrowski, prof. n. AGH 4. Prof. dr hab. inż. Krystian PykaGratulujemy.
19/01/2016, 18:07 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że pracownicy Naszego Wydziału zostali wybrani do Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Pan Prof. dr hab. inż. Marian Mazur został wiceprzewodniczącym Komitetu, natomiast Pan Dr hab. inż. Marcin Chodak jego członkiem. Kadencja upływa 17 stycznia 2020 roku. Gratulujemy.
23/12/2015, 20:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłoszony został wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w...
18/12/2015, 13:01 / dr inż. Agnieszka Bieda
Okręgowa Komisja Wyborcza Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska informuje, że członkiem Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego został wybrany dr inż. Mateusz Jakubiak. Przewodniczący OKW nr 7 Dr inż. Jarosław Bydłosz
14/12/2015, 15:56 / dr inż. Agnieszka Bieda
Okręgowa Komisja Wyborcza Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska informuje, że do drugiej tury wyborów uzupełniających członka Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zakwalifikowali się (w kolejności liczby głosów uzyskanych w pierwszej turze): 1. Dr inż. Mateusz Jakubiak 2. Dr inż. Arkadiusz...
08/12/2015, 08:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w oparciu o przyjęte zgłoszenia ustala następujące, alfabetyczne listy kandydatów w wyborach do: RADY WYDZIAŁU z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (do obsadzenia 1 miejsce):1. dr inż. Mateusz Jakubiak2. dr inż. Elżbieta Jasińska3. dr inż. Arkadiusz KampczykWybory odbędą...
06/12/2015, 23:54 / prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
Corocznie w listopadzie obchodzony jest Światowy Dzień Systemów Informacji Przestrzennej GIS-Day wspierany przez producenta najlepszego oprogramowania GIS na świecie – kalifornijską firmę Environmental Systems Research Institute (ESRI) z Redlans. Celem tego święta mapy komputerowej jest popularyzacja nowoczesnych metod zapisu przestrzeni świata realnego i podkreślenie roli informacji o tym świecie dla...
12/11/2015, 13:46 / A.Bieda
Zapraszam na wykład Pana dr inż. Tomasza Owerko pt: Top 500 Innovators, Stanford University. Prowadzenie badań naukowych i ich komercjalizacja w USA, który odbędzie się dnia 19 listopada br. o godzinie 12.00 w sali 102.
16/06/2015, 09:48 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy na coroczny mecz piłkarski KADRA - STUDENCI WGGiIŚ, który odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 18 czerwca 2015 r. o godz. 18:00 na boisku na Miasteczku Studenckim AGH. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w meczu proszenie są o kontakt z Panem Dr inż. Sławomirem Mikrutem. Po meczu Wydziałowa Rada Samorządu Studentów...
29/05/2015, 21:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pan Dr inż. Tomasz Owerko, adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa, został laureatem programu TOP 500 Innovators.Na 180 zakwalifikowanych Osób, Pan Dr inż. Tomasz Owerko został sklasyfikowany na wysokim 21 miejscu (2 miejsce wśród Osób zakwalifikowanych z AGH) i zakwalifikowany do stażu na Stanford University w USA - uczelni zajmującej...
14/05/2015, 08:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pani Dr inż. Agnieszka Malinowska, adiunkt w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, została laureatką ósmej edycji konkursu na grant OPUS organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt "Model migracji pustki w górotworze naruszonym, generującej deformacje nieciągłe na powierzchni terenu" został zgłoszony do panelu ST10.Gratulujemy!
30/04/2015, 13:50 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że do finansowania z dotacji celowej przyznawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich zostały zakwalifikowane następujące tematy: - zgłoszone przez Pracowników WGGiIŚ,- zgłoszone przez Doktorantów WGGiIŚ.  Wnioski, zgodnie z regulaminem, oceniała Komisja...
14/04/2015, 08:50 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że Dziekan WGGIŚ ogłasza konkurs na "Granty dziekańskie" finansowane z dotacji celowej na prowadzenie w 2015 badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w trybie konkursowym.Termin składania wniosków: 22 kwietnia 2015, godz. 14:00, p. 118 (wnioski przyjmuje...
12/04/2015, 16:11 / dr inż. Wojciech Gruszczyński
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji efektów naziemnego skanowania laserowego wykonywanego w ramach prac Wydziału. Znajdują się one pod adresem giro.geod.agh.edu.plDostęp do prezentacji jest możliwy dzięki serwerowi aplikacji FARO SCENE WebShare. UWAGA! Ładowanie się strony oraz poszczególnych projektów może trwać ok. kilka minut. Warto poczekać.
03/02/2015, 13:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
W celu usprawnienia rezerwacji sal dydaktycznych w czasie sesji, udostępnione zostały grafiki z ich obłożeniem:- na studiach stacjonarnych,- na studiach niestacjonarnych. Rezerwacji sal dokonuje Pan Marcin Kowalski - Dziekanat Studiów Niestacjonarnych.Pracownie komputerowe rezerwować można w p. 407.
20/12/2014, 23:20 / dr inż. Agnieszka Bieda
Jest nam bardzo miło poinformować, że Pan dr hab. inż. Michał Strach - adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa, otrzymał za swoją rozprawę habilitacyjną pt. "Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych" wyróżnienie w Konkursie Nagród Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej,...
12/11/2014, 10:17 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że w dniu 20 listopada br. (tj. czwartek) o godz. 11:30 w sali 102 odbędzie się zebranie Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Geomatics and Environmental Engineering.Zapraszamy wszystkie zainteresowane Osoby. Sekretarz Wydawnictwadr inż. Agnieszka Bieda
17/09/2014, 12:49 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że w ostatniej edycji konkursu "Nauczyciela Roku" firmy Bentley wygrał Pan Dr inż. Artur Krawczyk - adiunkt w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej oraz opiekun Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka. List gratulacyjny do zobaczenia tutaj.Gratulujemy!
15/09/2014, 07:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ - Pan Dr inż. Wojciech Kocot, wygrał "Wyjątkowy Konkurs Fotograficzny National Geographic Channel i Cyfrowego Polsatu. Czwarta Edycja" . Wszystkie konkursowe prace można zobaczyć tutaj.Gratulujemy!
23/07/2014, 13:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
W związku z wdrożeniem w Wydawnictwach AGH systemu do zarządzania czasopismami prosimy o zgłaszanie prac przez stronę Open Journal Systems.  Procedura ta wymaga logowania.Artykuły przekazane do Redakcji przed uruchomieniem OJS zostaną poddane procedurze recenzyjnej i wydawniczej w dotychczasowej formie.Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn....
12/07/2014, 18:22 / dr inż Agnieszka Bieda
Nie samą sesją żyje się na AGH, dlatego na dobre zakończenie roku akademickiego 27 czerwca na BOISKU ORLIK, na MS AGH, odbył się mecz piłki nożnej PROWADZĄCY VS. STUDENCI WGGiIŚ. Kadrę Wydziału na boisku wspomagali: mgr inż. Wojciech Basta – Dyrektor PODGiK w Krakowie (prowadzi pokazowe zajęcia z funkcjonowania PODGiK...
11/06/2014, 08:25 / dr inż. Agnieszka Bieda
W roku 2014 do realizacji zakwalifikowane zostały następujące tematy.
28/04/2014, 13:15 / dr inż. Agnieszka Bieda
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału w grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrany został dr inż. Bogdan Skorupa. Przewodniczący OKW nr 7 dr inż. Jarosław Bydłosz
18/12/2013, 10:45 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism...
29/07/2013, 09:22 / dr inż. Agnieszka Bieda
Sekcja BHP przypomina, że najbliższe szkolenie okresowe tylko dla pracowników naukowo-dydaktycznych AGH odbędzie się terminie 26 września 2013 (czwartek) o godznie 8:15. Miejsce szkoleń: Centrum Dydaktyki AGH ( Budynek U2 ), sala audytoryjna.
29/07/2013, 09:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
Pod adresem atlantis.geod.agh.edu.pl/rw publikowane są uchwały Rady Wydziału GGiIŚ. Aktualnie zostały dodane uchwały z dn. 23 maja 2013 roku. Dokumenty możn otworzyć jedynie z komputerów podpiętych do sieci w pawilonie C-4. Format plików: PDF


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic

Deklaracja dostępności