Przyjęcie postępowań habilitacyjnych - dr inż. A. Włodyka-Bergier, dr inż. L. Pająk

Drukuj

W dniu 25.02.2016 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pani Dr inż. Agnieszki Włodyki-Bergier oraz Pana Dr inż. Leszka Pająka.

Autoreferat Pani Dr inż. Agnieszki Włodyki-Bergier
Autoreferat Pana Dr inż. Leszka Pająka