Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Obida Tursunova

Drukuj
16 lutego 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Integrated system of laser biotechnology for production of biomass and application of clean thermal technologies for production of bio-energy", której autorem jest Pan mgr inż. Obid Tursunov.

25 lutego br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność biotechnologia środowiskowa i bioenergetyka.

Promotorami pracy byli Prof. zw. dr hab. Jan Dobrowolski d.h.c oraz Prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki z Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy!