Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Michał Lupa

Drukuj
4 lutego 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Geowizualizacja z parametrami wpływającymi na percepcję treści mapy cyfrowej", której autorem jest Pan mgr inż. Michał Lupa.

25 lutego br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geoinformatyka.
 
Promotorem pracy był Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak - WGGiOŚ AGH, natomiast promotorem pomocniczym Dr hab. inż. Krystian Kozioł - WGGiIŚ AGH.

Gratulujemy!