Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Elżbiecie Pastucha

Drukuj
13 stycznia 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Klasyfikacja chmury punktów z mobilnego skaningu laserowego dla potrzeb monitorowania skrajni kolejowej", której autorem jest Pani mgr inż. Elżbieta Pastuacha.

21 stycznia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria, teledetekcja i GIS.

Promotorem pracy był Prof. dr hab. Krystian Pyka.

Praca została wyróżniona.

Gratulujemy!