Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Józefa Maślanki

Drukuj
17 grudnia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Józefa Maślanki: Prof. dr hab. inż. Karola Nogę z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie oraz Prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych” można się już zapoznać:
opinia Pana Prof. dr hab. inż. Karola Nogi,
opinia Pana Prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner.

streszczenie rozprawy doktorskiej