WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Organizacje studenckieStudenci Wydziału w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach różnych organizacji studenckich, m. in.:
- IAESTE AGH Kraków,
- BEST AGH Kraków,
- Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH,
- Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH.

Dużym atutem Wydziału są prężnie działające studenckie koła naukowe:
- Koło Naukowe Geodetów Dahlta,
- Koło Naukowe KNGK Geoinformatyka,
- Koło Naukowe Ochrony Środowiska,
- Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza,
współpracujące z kołami innych Uczelni, a także Ogólnopolskim Klubem Studentów Geodezji.

Od 2012 roku dzięki staraniom KNGK Geoinformatyka działa ogólnopolska Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki NSGeo, zrzeszająca koła naukowe zajmujące się tematyką GISu oraz geoinformatyki.

Studentom polecamy także strony internetowe:
- Centrum Karier,
- Biuletyn AGH,
- Studencki Magazyn BIS.

Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic