Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Obida Tursunova

Drukuj
15 października 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Obida Tursunova: Dr hab. inż. Artura Badyda z Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. Franciszeka Duberta z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Prof. dr hab. inż. Stanisława Kandefera z Politechniki Krakowskiej.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Integrated system of laser biotechnology for production of biomass and application of clean thermal technologies for production of bio-energy” można się już zapoznać:
opinia Pana Dr hab. inż. Artura Badyda,
opinia Pana Prof. dr hab. Franciszeka Duberta,
- opinia Pana Prof. dr hab. inż. Stanisława Kandefera.

Promotorami rozprawy są Pan Prof. zw. dr hab. Jan Dobrowolski d.h.c oraz Pan Prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki z Politechniki Wrocławskiej.