Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Lupy

Drukuj
15 października 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Lupy:  Dr hab. inż. Halinę Klimczak, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Elżbietę Lewandowicz, prof. n. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Geowizualizacja z parametrami wpływającymi na percepcję treści mapy cyfrowej” można się już zapoznać:
opinia Pani Dr hab. inż. Haliny Klimczak, prof. n. UP,
opinia Pani Dr hab. inż. Elżbiety Lewandowicz, prof. n. UWM.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.
Promotor pomocniczy - dr hab. inż. Krystian Kozioł