Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Pastucha

Drukuj
5 listopada 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Pastucha: Prof. dr hab. inż. Andrzeja Borkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Ireneusza Wyczałka z Politechniki Poznańskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Klasyfikacja chmury punktów z mobilnego skaningu laserowego dla potrzeb monitorowania skrajni kolejowej” można się już zapoznać:
opinia Pana Prof. dr hab. inż. Andrzeja Borkowskiego,
opinia Pana Dr hab. inż. Ireneusza Wyczałka.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka.

streszczenie rozprawy doktorskiej