Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Drukuj
Okręgowa Komisja Wyborcza Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska informuje, że do drugiej tury wyborów uzupełniających członka Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zakwalifikowali się (w kolejności liczby głosów uzyskanych w pierwszej turze):
1. Dr inż. Mateusz Jakubiak
2. Dr inż. Arkadiusz Kampczyk

Druga tura wyborów odbędzie się w sali 111 w następujących terminach:
17.12.2015 (czwartek), godz. 12:00-13:00
18.12.2015 (piątek), godz. 11:00-12:00

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 7
Dr inż. Jarosław Bydłosz