Habilitacja - dr inż. Anita Kwartnik-Pruc

Drukuj
3 grudnia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność gospodarka nieruchomościami i kataster, Pani dr inż. Anicie Kwartnik-Pruc.

Podstawą nadania stopnia były monotematyczny cykl publikacji pt. "Analiza i weryfikacja geodezyjno-prawnych procedur związanych z wybranymi procesami gospodarki nieruchomościami".
 

Gratulujemy.