Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Oldze Kuras

Drukuj
17 listopada 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Bezkontaktowe metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji ścian oporowych", której autorem jest Pani mgr inż. Olga Kuras.

3 grudnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

Promotorem pracy był Dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Elżbieta Jasińska

Gratulujemy!