Absolwentka kierunku IŚ laureatką Nagrody Miasta Krakowa 2015

Drukuj
Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr inż. Agata Kot, absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie w konkursie Nagroda Miasta Krakowa 2015 za pracę magisterską pt. "Analiza przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu w Krakowie". Praca ta została zrealizowana pod opieką dr inż. Marka Bogackiego, pracownika Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Jest to już czwarta praca magisterska, wyróżniona w tym konkursie w ciągu ostatnich sześciu lat, zrealizowana na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Wszystkie poprzednie prace nagrodzone w latach: 2010 (Krzysztof Kucz), 2012 (Joanna Olchawska) i 2014 (Mateusz Rzeszutek) zostały także wykonane pod opieką pracowników Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska i dotyczyły problematyki ochrony powietrza.