Uchwały w sprawie nadania stopnia Doktora Nauk Technicznych - mgr inż. A Gawin oraz mgr inż. M. Słota

Drukuj
22 października 2015 roku odbyły się publiczne obrony dwóch rozpraw doktorskich:
1. Inwentaryzacja wyrobiska górniczego kopalni węgla brunatnego metodą fotogrametrii cyfrowej  - Autor: mgr inż. Anna Gawin, Promotor: dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH
2. Detekcja krawędzi dachów budynków na podstawie lotniczego skaningu laserowego "full-waveform"  - Autor: mgr inż. Małgorzata Słota, Promotor: prof. dr hab. inż. Krystian Pyka


5 listopada br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie nadania Doktorantkom stopni Doktora Nauk Technicznych. Pani mgr inż. Anna Gawin otrzymała stopień w specjalności fotogrametria i teledetekcja natomiast Pani mg inż. Małgorzata Słota w specjalności fotogrametria, teledetekcja i GIS.

Praca Pani mgr inż. Małgorzaty Słota została wyróżniona. 

Gratulujemy!