Program stypendialny Bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki

Drukuj

Informujemy, że Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki przyznaje roczne stypendia na studia podyplomowe na rok akademicki 2016/17, skierowane do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.

Celem programu jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Stypendium to przyznawane jest wstępnie na rok, ale na wniosek można je maksymalnie dwukrotnie przedłużać (łącznie do trzech lat). Termin składania aplikacji upływa dn. 1 grudnia 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
- w języku niemieckim
- w języku angielskim