SGP i GUGiK ogłaszają konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia

Drukuj
Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod patronatem Głównego Geodety Kraju ogłasza Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia.
 
Prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) obronione w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015 można zgłaszać do dnia 30 października br. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu konkurs.sgp.geodezja.org.pl 
Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu oraz instrukcja zgłoszenia pracy. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca bieżącego roku.