Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Łukaszowi Borowskiemu

Drukuj
22 września 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy", której autorem jest Pan mgr inż. Łukasz Borowski.

24 września br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja wyższa i satelitarna.

Promotorem pracy był Dr hab. inż. Piotr Banasik, prof. n. AGH.

Gratulujemy!