Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Słoty

Drukuj
25 czerwca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Małgorzaty Słoty: Dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dr hab. inż. Piotra Wężyka z z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Detekcja krawędzi dachów budynków na podstawie lotniczego skaningu laserowego full-waveform” można się już zapoznać:
opinia Pana Dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego, prof. n. PW,
opinia Pana Dr hab. inż. Piotra Wężyka.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka.

streszczenie rozprawy doktorskiej