Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Gawin

Drukuj
21 maja 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Gawin: Prof. dr hab. inż. Jerzego Bernasika oraz Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. n. PW - Politechnika Warszawska.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Inwentaryzacja wyrobiska górniczego kopalni węgla brunatnego metodą fotogrametrii cyfrowej"  można się już zapoznać:
opinia Pana Prof. dr hab. inż. Jerzego Bernasika,
opinia Pana Dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego, prof. n. PW.

Promotorem rozprawy jest Pani Dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH.

streszczenie rozprawy doktorskiej