Habilitacja - dr inż. Krzysztof Naus, dr inż. Mariusz Wąż

Drukuj
9 lipca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, Panom Dr inż. Krzysztofowi Nausowi oraz Dr inż. Mariuszowi Wążowi, z Akademii Marynarki Wojennej w Gdynii.

Podstawą nadania stopnia były monotematyczne 
cykle publikacji. Pan Dr inż. Krzysztof Naus zatytułował swój "Metody wizualizacji i przetwarzania Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej" natomiast Pan Dr inż. Mariusz Wąż - "Automatyzacja nawigacji radarowej".

Gratulujemy.