Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015

Drukuj

Kierunek Inżynieria Środowiska w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015 (będącego częścią Rankingu Szkół Wyższych) zajął wysokie 4 miejsce.

Więcej informacji nt. Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2015.